Contact Us

Yate-Ching Yuan, Ph.D.
Associate Research Professor
Director,
Bioinformatics Core Facility
yyuan@coh.org
626-256-HOPE (4673)
ext. 62161

Xiwei Wu, Ph.D.
Assistant Research Professor
Associate Director,
Bioinformatics Core Facility
xwu@coh.org
626-256-HOPE (4673)
ext. 65071

Zheng Liu, Ph.D.
Assistant Research Professor
Manager,
Bioinformatics Core Facility
zliu@coh.org
626-256-HOPE (4673)
ext. 65170

Hongzhi Li, Ph.D.
Assistant Research Professor
hongzhili@coh.org
626-256-HOPE (4673)
ext.60219

Leila Su, Ph.D.
Assistant Research Professor
lsu@coh.org
626-256-HOPE (4673)
ext. 63753

Haiqing Li, Ph.D.
Staff Scientist
hali@coh.org
626-256-HOPE (4673)
ext. 63653

Charles Warden, M.A.
BioinformaticsSpecialist
cwarden@coh.org
626-256-HOPE (4673)
ext. 60233

Bing Mu, M.S.
Bioinformatics Specialist
bmu@coh.org
626-256-HOPE (4673)
ext. 60553

Sue Hargrave, B.A.
Project Coordinator
shargrave@coh.org
626-256-HOPE (4673)
ext. 64275